Group Exhibition: In a Landscape

Tomáš Honz, Jakub Jansa, Dimitri Nikitin, Jonáš Strouhal, Štěpánka Šimlová, Miroslav Vavřina

Kurátor výstavy a koncepce publikace:
Milan Kreuzzieger